*** หมายเหตุ : ราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาร้านเดิมเท่านั้น *** : ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:08 น. [+50] 19450 - 19550 ---

คำนวณภาษีร้านทอง

ประจำปี พ.ศ. | เดิอน

ปี 2562ทองคำแท่งทองรูปพรรณรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา
มีนาคมรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาออก96.5%90%80%50%40%99.99%
วันที่ (ครั้งที่)บาทละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละกรัมละบาทละ
09/03/2562 (1) 19,450.0019,550.001,260.0019,101.601,134.0017,191.441,008.0015,281.28567.008,595.72441.006,685.561,306.0019,798.96
08/03/2562 (3) 19,400.0019,500.001,257.0019,056.121,131.3017,150.511,005.6015,244.90566.008,580.56440.006,670.401,303.0019,753.48
08/03/2562 (2) 19,350.0019,450.001,253.0018,995.481,127.7017,095.931,002.4015,196.38564.008,550.24439.006,655.241,298.0019,677.68
08/03/2562 (1) 19,300.0019,400.001,250.0018,950.001,125.0017,055.001,000.0015,160.00563.008,535.08438.006,640.081,295.0019,632.20
07/03/2562 (2) 19,300.0019,400.001,250.0018,950.001,125.0017,055.001,000.0015,160.00563.008,535.08438.006,640.081,295.0019,632.20
07/03/2562 (1) 19,350.0019,450.001,253.0018,995.481,127.7017,095.931,002.4015,196.38564.008,550.24439.006,655.241,298.0019,677.68
06/03/2562 (4) 19,350.0019,450.001,253.0018,995.481,127.7017,095.931,002.4015,196.38564.008,550.24439.006,655.241,298.0019,677.68
06/03/2562 (3) 19,400.0019,500.001,257.0019,056.121,131.3017,150.511,005.6015,244.90566.008,580.56440.006,670.401,303.0019,753.48
06/03/2562 (2) 19,350.0019,450.001,253.0018,995.481,127.7017,095.931,002.4015,196.38564.008,550.24439.006,655.241,298.0019,677.68
06/03/2562 (1) 19,300.0019,400.001,250.0018,950.001,125.0017,055.001,000.0015,160.00563.008,535.08438.006,640.081,295.0019,632.20
05/03/2562 (3) 19,300.0019,400.001,250.0018,950.001,125.0017,055.001,000.0015,160.00563.008,535.08438.006,640.081,295.0019,632.20
05/03/2562 (2) 19,350.0019,450.001,253.0018,995.481,127.7017,095.931,002.4015,196.38564.008,550.24439.006,655.241,298.0019,677.68
05/03/2562 (1) 19,400.0019,500.001,257.0019,056.121,131.3017,150.511,005.6015,244.90566.008,580.56440.006,670.401,303.0019,753.48
04/03/2562 (3) 19,350.0019,450.001,253.0018,995.481,127.7017,095.931,002.4015,196.38564.008,550.24439.006,655.241,298.0019,677.68
04/03/2562 (2) 19,400.0019,500.001,257.0019,056.121,131.3017,150.511,005.6015,244.90566.008,580.56440.006,670.401,303.0019,753.48
04/03/2562 (1) 19,450.0019,550.001,260.0019,101.601,134.0017,191.441,008.0015,281.28567.008,595.72441.006,685.561,306.0019,798.96
02/03/2562 (1) 19,450.0019,550.001,260.0019,101.601,134.0017,191.441,008.0015,281.28567.008,595.72441.006,685.561,306.0019,798.96
01/03/2562 (1) 19,600.0019,700.001,270.0019,253.201,143.0017,327.881,016.0015,402.56572.008,671.52445.006,746.201,316.0019,950.56